Chương Trình Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc & Kỹ Thuật PPR – Chiết Tách Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu

Avata Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc

Vừa qua, công ty TNHH Mediworld phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tổ chức thành công Chương Trình Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc & Kỹ Thuật PPR – Chiết Tách Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu. Báo cáo kết quả ứng dụng trong Da liễu, Thẩm mỹ, Xương khớp và Vết thương.

Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 1
Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 2
Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 3
Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 4
Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 5
Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 6
Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 7
Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc 8

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Trả lời