Lễ tốt nghiệp và trao chứng nhận cho các đối tác hoàn thành các khóa huấn luyện từ KD9 đến KD19

Avata Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19

Hình ảnh chương trình Lễ tốt nghiệp và trao chứng nhận cho các đối tác hoàn thành các khóa huấn luyện từ KD9 đến KD19 ngày 25/02/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 1
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 2
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 3
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 4
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 5
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 6
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 7
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 8
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 9
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 10
Lễ tốt nghiệp KD9 đến KD19 11

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Trả lời