Triển khai ứng dụng kỹ thuật PRP trong điều trị thoái hóa Khớp – Báo cáo sản phẩm BC-A Gel trong Y Khoa

Avata Ứng dụng kỹ thuật PRP - Báo cáo BC-A Gel

Trong hai ngày 21/01 và 22/01/2019. Công ty Mediworld đã phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản (21/01), Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức (21/01) và Bệnh viện Da liễu Cần Thơ (22/01) đã tổ chức các Chương trình Triển khai ứng dụng kỹ thuật PRP – Giải pháp mới trong điều trị thoái hóa Khớp & Báo cáo sản phẩm trang thiết bị y tế loại A: BC-A Gel trong Y Khoa.

Một số hình ảnh tại các chương trình:

  • Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản
  • Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức
  • Bệnh viện Da liễu Cần Thơ