Đào tạo chuyển giao

Các Khóa đào tạo Chuyển giao công nghệ – Chuyển giao chuyên đề của Mediworld được xây dựng cho các Đối tác – Đại lý là chủ cơ sở Spa, TMV, các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe, Phòng khám, Nhà thuốc,… và các cá nhân có nhu cầu hoạt động kinh doanh, làm việc trong lĩnh vực Da liễu, Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp,…

Chuyển Giao Công Nghệ

Lớp Chuyên Đề