Chuyển giao công nghệ

Khóa Đào Tạo Chăm Sóc Da Thẩm Mỹ Chuyên Nghiệp (Lớp Cơ Bản-KDL)

Khóa Đào Tạo Chăm Sóc Da Thẩm Mỹ Chuyên Sâu (Lớp Nâng Cao-KDH)

Khóa Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Chăm Sóc Da Thẩm Mỹ