Chuyển giao công nghệ

 

Khóa đào tạo thẩm mỹ chăm sóc da chuyên nghiệp ( Cơ bản )

 

Khóa đào tạo thẩm mỹ chăm sóc da chuyên sâu

( Nâng cao )

 

Khóa đào tạo kỹ thuật viên chăm sóc da thẩm mỹ