Dưỡng mi dài để có đôi mắt quyến rũ

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”’, có một hàng lông mi dài và đẹp...