Hội nghị tổng kết “Dự án khoa học & công nghệ thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao”

Avata Hội nghị tổng kết dự án khoa học công nghệ cao thí điểm Tp. HCM

Ngày 02/10 vừa qua, tại khu Công nghệ cao TP. HCM (SHTP) đã diễn ra Hội nghị tổng kết Dự án khoa học & công nghệ thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu triển khai giai đoạn 2017 – 2018.

Theo báo cáo, trong 2 năm triển khai, đã có 5/7 dự án thương mại hóa thành công, từ quy mô phòng thí nghiệm phát triển thành sản xuất quy mô công nghiệp và đưa sản phẩm ra thị trường.

  • Mediworld xin gửi đến một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết.
Chủ đề tương tự: Hội thảoHợp tácKhoa học