Lễ ký kết hợp tác giữa Mediworld và Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Avata Ký kết hợp tác giữa Mediworld và Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngày 30/06/2020 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Mediworld và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 – 2025.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác phát triển của cả hai bên. Từ đó khai thác tiềm năng về nguồn nhân lực, kinh nghiệm giảng dạy, cũng như các nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng nguồn năng lực, hiệu quả nghiên cứu khoa học và tiềm năng phát triển ứng dụng sản phẩm công nghệ cao.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là địa chỉ thực hiện đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

  • Mediworld xin gửi đến một vài hình ảnh trong buổi lễ ký kết hợp tác.
Chủ đề tương tự: Hợp tác