Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM (2004 – 2024)

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM (2004 – 2024)

Ngày 02/07/2024 vừa qua, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2004 – 2024). Mediworld vinh dự là khách mời tham dự chương trình.

20 năm – Một chặng đường đầy nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức với tinh thần đoàn kết, tâm huyết đã giúp Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ quan trọng:

  • Xây dựng cơ sở hạ tầng.
  • Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Sinh học phục vụ sản xuất.
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Công nghệ Sinh học là một xu hướng của tương lai, có nhiều ý nghĩa trong phát triển một nền kinh tế. Việc tiếp tục xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM là một mô hình riêng mang lại nhiều ý nghĩa trong việc phát triển ngành Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường của thành phố nói riêng và khu vực phía nam nói chung.

Mediworld vinh dự là một trong những doanh nghiệp được Trung tâm tin tưởng, lựa chọn đồng hành, hợp tác chiến lược, giữ mối liên hệ chặt chẽ trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng Công nghệ Sinh học, chuyển giao công nghệ và định hướng phát triển sản phẩm bền vững trong tương lai.

  • Một vài hình ảnh tại buổi lễ.
Chủ đề tương tự: Hợp tác