Chương trình Đào tạo định hướng cho Sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT

Avata Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld

Ngày 10.07.2020, Mediworld phối hợp cùng trường FPT tổ chức chương trình tham quan, đào tạo và định hướng về nghề nghiệp cho đoàn Sinh viên ngành chăm sóc da thẩm mỹ tại trụ sở Hồ Chí Minh.

Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 1
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 2
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 3
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 4
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 5
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 6
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 7
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 8
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 9
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 10
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 11
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 12
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 13
Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld 14

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.