Chương trình Đào tạo định hướng cho Sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT

Avata Đào tạo định hướng cho sinh viên ngành Da thẩm mỹ trường FPT tại Mediworld

Ngày 10.07.2020, Mediworld phối hợp cùng trường FPT tổ chức chương trình tham quan, đào tạo và định hướng về nghề nghiệp cho đoàn Sinh viên ngành chăm sóc da thẩm mỹ tại trụ sở Hồ Chí Minh.

Chủ đề tương tự: Da thẩm mỹĐào tạoHợp tác