Mediworld tham dự Hội nghị giao ban và sinh hoạt khoa học khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 19

Avata Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19

Ngày 06/3/2016 được sự cho phép của Bộ Y Tế, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy hòa đã tổ chức Hội nghị giao ban và sinh hoạt khoa học khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 19.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cùng các đại biểu là lãnh đạo các Trung tâm, Bệnh viện Da liễu của 11 tỉnh khu vực Miền trung – Tây nguyên từ Đà nẵng đến Ninh thuận và 5 tỉnh Tây nguyên.

Công ty TNHH Mediworld vinh dự là đơn vị được tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:

Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 1
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 2
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 3
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 4
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 5
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 6
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 7
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 8
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 9
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 10
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 11
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 12
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 13
Hội nghị sinh hoạt khoa học lần thứ 19 14

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Trả lời