New PRP Pro Kit – Tách huyết tương giàu tiểu cầu

New PRP Pro Kit là sản phẩm dùng để tách huyết tương tiểu cầu mới nhất hiện nay, được sử dụng chế tạo PRP đã hoạt hoá. Bộ kit chế tạo PRP đã hoạt hoá, ứng dụng hiệu quả trong chăm sóc da thẩm mỹ.

Đăng ký tư vấn
Danh mục: Từ khóa: