Chương trình “Ứng Dụng Dịch Chiết Tế Bào Gốc & Kỹ Thuật PRP – Chiết Tách Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu”

Vừa qua, công ty TNHH Mediworld phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa Phú Yên,...