Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2019

Avata Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2019

Vào ngày 01/11 vừa qua, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2019. Mediworld đã nhận được sự tin tưởng và là đơn vị duy nhất hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ được vinh dự mời tham dự hội nghị này.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học nổi bật. Qua đó, xác định những mặt hạn chế và những mặt đã làm tốt. Từ đó, góp phần đưa ra giải pháp để ngày càng đẩy mạnh và phát triển ngành công nghệ sinh học tại Việt Nam.

Chủ đề tương tự: Công nghệ Sinh họcHội thảoKhoa học