Chương Trình Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc & Kỹ Thuật PRP

Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc & Kỹ Thuật PPR

Vừa qua, Mediworld phối hợp với các trường, bệnh viện trên cả nước tổ chức chương trình “Ứng Dụng Dịch Chiết Công Nghệ Tế Bào Gốc & Kỹ Thuật PPR – Chiết Tách Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu”. Báo cáo kết quả ứng dụng trong Da liễu, Thẩm mỹ, Xương khớp và Vết thương tại Đại …